Timo Syväjärvi

LKV ja ylempi korkeakoulututkinto

Tarjoan asialliset tilat katutasossa; helppo pääsy myös vanhempia ihmisiä ajatellen. Perunkirjoitus (ositus, perinnönjako) voidaan järjestää myös lauantaina tai asiakkaan luona (Tampere, Lempäälä, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi). Laillistettuna kiinteistönvälittäjänä (LKV) voin antaa arvion asunnon tai mökkikiinteistön arvosta pankkia tai viranomaisia varten. Kokemusta kaupanvahvistajana viiden vuoden ajalta; toiminut pitkään myös seurakunnan luottamushenkilönä.

Palvelut

  • Perukirja, ositus tai perinnön jakokirja
  • Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja
  • Testamentin laadinta ja edunvalvonta

Varmimmin tavattavissa toimistolla tiistaisin klo 10:00-11:30.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä 3 kk kuluessa vainajan kuolemasta; toki lisäaikaa voi hakea alkuperäisen määräajan puitteissa. On hyvä huomata, että tästä velvollisuudesta tehdä perunkirjoitus seuraa myös vastuuvapaus, koska myöhästyneestä perunkirjoituksesta voi olla seurauksena, että pesän osakas joutuu henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan veloista. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan oikeudenomistajat, laaditaan luettelo vainajan varoista ja veloista sekä tehdään perukirja kuolinpesän osakkaita ja verottajaa varten.

Pesän ilmoittaja on yleensä se henkilö, joka hoitaa pesän asioita tai muuten on niistä parhaiten perillä. Perunkirjoituksessa pesän varat sekä velat arvioidaan ja kirjataan perukirjaan uskottujen miesten toimesta. Perunkirjoittaja on toinen uskotuista miehistä ja toinen voi olla esim. sukulainen, naapuri tai perhetuttu; ei kuitenkaan pesän osakas tai jäävi. Myös yleistestamentin saaja on pesän osakas.

Jos leskeksi jäävällä on alaikäisiä lapsia ja pesään kuuluu kiinteistö tai jäämistö ei ole vähäinen, joudutaan vielä hankimaan maistraatin hyväksymä lapsien edunvalvojan sijainen. Normaalistihan vanhemmat ovat alaikäisten lasten edunvalvojia.

Perunkirjoituksen hinnasto

  • Normaali perunkirjoitus tai ositus tai perinnönjako toimistolla 500 € + asiakirjakulut
  • Toinen uskottu mies tai esteetön todistaja, lisähinta 120 €
  • Lisätyöt 120 € / tunti

Kiinteistön kauppa- tai lahjakirjat

Kiinteistön luovutuskirja ( yleensä kauppa- tai lahjakirja ) on tehtävä määrämuodossa niin, että se täyttää maakaaren 2§ 1. momentissa säädetyt ehdot. Kiinteistö tarkoittaa maapohjaa ja yleensä myös sillä olevia rakennuksia. Lähes aina kauppa/lahjakirja sisältää myös muita ehtoja. Tällöin sitä laadittaessa on hyvä valvoa, että luovutuskirja ei sisällä laissa kiellettyjä tai muuten sopimattomia ehtoja. Haluan kiinnittää huomiota myös kauppakirjan ehtojen kohtuullisuuteen.

Kiinteistön kauppa- tai lahjakirjan laadinta, hinnasto

  • Kiinteistön kauppa- tai lahjakirjan laadinta 250 €
  • Kiinteistön kauppa- tai lahjakirjan tarkistus 100 €

Testamentin laadinta

Testamentin laadinta aloitetaan keskustelulla testamentin tekijän tavoitteista. Samalla selviää testamentin tekokelpoisuus. Kypsän harkinnan takia testamentti allekirjoitetaan vasta toisella kerralla, jolloin pitää olla paikalla kaksi esteetöntä todistajaa. Toinen voi olla testamentin laatija. Toisen ei tarvitse tietää testamentin sisältöä, mutta hänelle ilmoitetaan, että asiakirja on testamentti. Toinen todistaja olisi mielellään myös niin tuttu, että hän pystyisi todistamaan testamentin tekijän olevan täysissä ruumiin ja sielun voimissa.

  • Tavallisen testamentin laadinta 250 €
  • Toinen todistaja, vieras 120 €